Afholdte spil‎ > ‎

Luskede Bjørn

Langt fra Juntaa konflikten, udspiller der sig en grænse konflikt mellem De forende kapitalistiske stater (FKS) og De forende socialistiske Stater (FSS) omkring en lille provins ved navnet Syd Rosentia. Denne konflikt har været ulmened sidden dannelsen af de 2 stater og man er ikke kommet til nogen enighed i hvem der ejer denne provins.
Provinsen har ingen nævne værdige natur resurse. Dog giver provinsens hovedby adgang til det Kramiske hav.

Befolkningen i Syd Rosentia føler sig nærmere til FSS end FKS og der er bred enighed blandt befolkningen, at landet burde tilhøre FSS. Dog var der intet juridisk grundlag for at dette kunne lade sig at gøre, da hovedparten af befolkningen ikke har noget statsborgerskab i værken FSS eller FKS. Derfor udleverede FSS Statsborgerskaber til alle dem der ønskede dette og dette resulterede i at 95% af befolkningen nu har FSS statsborgerskab.

Men FKS krævede stadig hvad de mente var deres ret og truede med at tage landet med magt om nødvendigt.
Det hjalp heller ikke på konflikten at der dukkede et video bånd op af FSS styrker der trænede ungen Syd Rosentia mænd i hvordan man føre guerillakrig, samt at der dukkede informationer frem efter den på det tidpunkt nyligt afsluttede konflikt om øen Ongobongo, som endte i et blodig slag ved stranden nær klostre på øen, at FSS havde forsøgt at træne lokal befolkningen på øen samt anskaffet sig kontrollen over et hemligt våben som Juntaa havde udviklet.

Folk ventede spændt på hvad FKS's ledere vil melde til verdens pressen i aftens presse konferance.
Hvad vil de sige til beskyldningerne om at have lavet en masiv opbygning af tropper op af grænsen til Syd Rosentia.

Hvad ville blive FSS's Reaktion på dette, Nyeste tal viste at 98% af borgernede i Syn Rosentia nu havde et FSS stats borger skab.

D. 10 januar 2011

Statslederne fra FKS forsikrede verden at man ville finde en fredelig løsning på konflikten omkring Syd Rosentia.
Med Disse ord sagt inviterede Stats ovehovedet af FSS, FKS's Udlandsminister og landets krigsminister til forhandlinger om hvordan man vill løse denne konflikt. Mødet skulle forgå I en af de større byer i den omstridte provins Synd Rosentia.

FKS' tog imod invitationen, dog da flyet landende ved den improvisatoriske landingsbane nær byen blev den stormet af uniformerede mænd og krigsministeren samt udenlandsministeren blev taget til fange og ført ind i Byen.

De overlevende vagter og flypersonale blev likvideret. Hele aktionen forgik for åben skærm.

FSS nægtede at have noget med aktionen at gøre og hævdede at deres fly der skulle lande få timer før, var blevet forhindret i at lette fra FSS's hovedstad begrund af sapotage på flyets hydralik.

Denne udtale blev komplet overhørt af FKS's rasterende stats ledere og et angreb blev sat i værk mod de freds bevarende styrke fra FSS der befandt sig i Syd Rosentia. Angrebet var ledet af den ny udnævndte Angrebs minister Tom Wood.

Selve angrebet på syd Rosentia varede mindre end 3 dage og der var nu store troppe ansamlinger af FKS styrker, langs FSS's grænse og der blev meldt om artilleri bombedamanger inden for FSS's grænser.

Indtil den 15februar 2011 har den eneste udmelding fra FSS været at man fordømmer angrebet og man intet havde med bortførelsen af FKS's udenlands minister samt krigsminister at gøre.

Der er ikke kommet nogen nyheder ud fra Syd Rosentia siden invationen.
Og det frygtes at der forgår en folke forfølgelse i landet.

Det er nu 6md. Sidden at invationen forgik og der er ikke sluppet mange nyheder ud af landet siden da.
Dog er der kommet meldinger om at lokal befolkningen i nogle egne er begyndt at yde modstand mod FKS besættelses magten som havde kørt en meget hård linje overfor de lokale der havde et FSS pas.
Ikke bekraftigede kilder melder om store sejre inde fra provinsen og der meldes om store gloriøse angreb over åben steppe samt sabotage aktioner med FKS styrker. Selv hele områder skulle være faldet til oprørende.

Hvis man kigger på situationen omkring FSS grænse hvor der tidligere var store ansamlinger af FKS styrker tyder det på at der har været en større troppe rokade fra disse områder også til grænsen til FKS's naboland, det post kommunistiske land, Kunta.

De få rygter og nyheder der slipper ud af den lille provins Syd Rosentia tyder på at at FKS's taktik med osteklokke manøvre har slået fejl og dette har kun opilet til hårde og mere koldblodig kamp fra provinsens beboer. Det tyder på at oprørene er blevet mere organiseret og har fået muligheder for bedre matriel.

Dog er der stadig små områder i provinsen hvor den væbnede kamp ikke er startet og her prøver FKS med en ny taktik. De prøver at overvinde befolkningen over til deres side ved bestikkelse, for derefter at sende dem i kamp mod oprørende i andre områder.
Der lader til at der er en hår fin grænse mellem bestikkelse og tvang.
Comments