Om Valkyrie‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2013

Referat

Valkyries generalforsamling 2013 foregik søndag d. 27. januar kl. 11.55. Til generalforsamlingen havde vi lånt lokaler på University College Lillebælt.

1) Valg af dirigent
Dirigent: Lars Ardahl
Referent: Mads Bahrt

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formandens beretning er godkendt.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.

4) Eventuelle forslag
Over halvdelen af foreningens medlemmer var til stede og generalforsamlingen var derfor i stand til at revidere vedtægterne.

4a) Vedtægternes §1 stk. 1 rettes til: "Foreningens navn er Milsim.dk."
Forslaget blev afvist.

4b) Vedtægternes §1 stk. 1 rettes til: "Foreningens navn er Dansk Milsim Forening."
Forslaget blev vedtaget.

4c) Vedtægternes "§3 Generalforsamling" udvides med et punkt der gør det klart at generalforsamlingen skal afholdes i foreningens hjemkommune.
Vedtægterne blev rettet således at der efter den eksisterende §3 stk. 8 indføjes et nyt punkt:
"General forsamlingen skal afholdes i foreningens hjemkommune.
En enstemmig bestyrelse kan dog beslutte at holde Generalforsamlingen et andet sted i landet."

4d) Vedtægternes "§3 Generalforsamling" udvides med et punkt der gør det klart at den endelige dagsorden skal udsendes senest en uge før generalforsamlingen på email samt være tilgængelig på foreningens hjemmeside
Vedtægterne blev rettet således at der efter den eksisterende §3 stk. 2 indføjes et nyt punkt:
"Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal offentliggøres mindst én uge før afholdelsen på medlemmernes email og foreningens hjemmeside."

4e) Forslag om at tilslutte sig paraplyorganisationen bifrost.dk
Luciano fra Bifrosts repræsentantskab fortalte om hvad Bifrost kunne tilbyde Dansk milsim forening. Forslaget blev vedtaget.

4f) Forslag om lukning af valkyries eksisterende hjemmeside "airsoftlive.dk" og informationen i stedet flyttes til milsim.dk hjemmesiden.
Forslaget blev vedtaget.

4g) Forslag om at gør airsoftlive.dk til ren informationsside. Det vil sige at der fjernes information om kommende spil og i stedet linkes til milsim.dk.
Forslaget bortfaldt efter vedtagelsen af pkt. 4f.

4h) Forslag om at skaffe større gennemskuelighed om hvordan man kan komme i besiddelse/betragtning af terræn til afholdelse af milsim. Eventuelt retningsliner/fremgangsmåde opskrevet på airsoftlive.dk eller på milsim.dk.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at sørge for at der bliver udarbejdet en vejledning i hvordan man afholder et milsim arrangement under foreningen.

4i) Der stilles forslag om at bestyrelsen foranstalter et fælles basis-regelsæt
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at foranstalte udarbejdelsen af et fælles basis-regelsæt med følgende kommentarer:

  • Regelsættet bør indeholde joule-grænser for våbenkategorier og sikkerhedsafstande for joule.
  • Regelsættet fremlægges ikke som et krav, men som et tilbud til foreningens arrangører. En arrangør skal altid have friheden til at vælge at skrive sine regler fra bunden.

4j) Forslag om at bestyrelsen skaber et fælles basis regelsæt for milsim spil.
Forslaget bortfaldt efter vedtagelsen af pkt. 4i.

5) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til 75 kr. Dette vil først træde i kraft i 2014.
Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at sørge for at kommunikere hvorfor dette er steget.

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer:

  • Mads Bahrt
  • Michael Dyhr
  • Rasmus Andreassen
  • Mads Rytter Kruse
  • Ejner Zahle Larsen

Lars Lyhne Lundqvist blev valgt som suppleant.

7) Valg af revisor
Jan Heinsvig blev valgt som revisor.

8) Eventuelt
Der blev ytret ønske om at få lavet et register over rekvisitter med billeder så mulige arrangører har en bedre ide om hvad der er til rådighed.

Comments