Om Valkyrie‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2014

Dette er indkaldelsen til Dansk Milsim Forenings ordinære generalforsamling for 2014. Denne afholdes lørdag d. 11. januar kl. 13. Deltagerne samt dem de repræsenterer via fuldmagter, vil ved generalforsamlingens start blive kontrolleret for gyldigt medlemskab. Husk derfor at forny medlemskab inden generalforsamlingen, da alle eksisterende medlemskaber udløber til nytår. Til generalforsamlingen har vi lånt lokaler på University College Lillebælt.

Adresse:
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ

Dagsorden:
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Vedtægternes §3 stk. 5 siger:
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ovenstående fortolkes af bestyrelsen således at forslag skal være postet i forslagstråden på milsim.dk eller sendt på email til formand@airsoftlive.dk senest lørdag d. 28/12 kl. 23.59.

Det kræver ingen tilmelding at deltage i generalforsamlingen, men bestyrelsen vil sætte pris på at modtage en besked i tilmeldingstråden på milsim.dk hvis man vil deltage, da vi derved kan sikre os at vi vælger et lokale vi kan være i.

Vær opmærksom på at vedtægterne giver mulighed for at medbringe fuldmagter fra op til 4 andre medlemmer. Benyt venligst formularen på http://dl.dropbox.com/u/2593848/Fuldmagt.pdf til dette.

Med venlig hilsen

Dansk Milsim Forenings bestyrelse

Michael, Rasmus, Lars, Mads & Mads
Comments